Pàgines

dissabte, 8 de setembre del 2007

Cafè i Rodalies per a tothom


El traspàs del servei de rodalies de Renfe figura en el nou Estatut d'Autonomia, i per tant el Govern espanyol no fa res més que complir amb la seva obligació quan es disposa a fer-ho. Però, ara, la Vicepresidenta es despenja dient que hi pot haver aquest traspàs de Rodalies a totes les autonomies que ho sol·licitin. Les possibilitats de lectura d'aquestes declaracions de Fernández de la Vega poden ser diverses: des de l'acceptació per pura lògica descentralitzadora a la rabieta infantil de qui es creia que li donaven un caramel per a ell tot sol.
Costa una mica d'imaginar, d'entrada, que la reacció del Govern català sigui una, i la reacció dels partits que formen el govern en sigui una altra. En nom del Govern, el Conseller Saura ho veia bé, tot remarcant que l'Estatut no solament és bo per a Catalunya sinó que de retruc té efectes positius per a les altres autonomies. Una opinió que comparteixen lògicament els socialistes, però no pas els seus socis d'IC i ERC. Hom podria pensar que els membres d'aquests dos partits que tenen responsabilitat de Govern, potser perquè tenen una visió més directa de la situació, discrepen dels seus companys de partit que s'ho miren des de fora; però també es podria interpretar com que l'opinió oficial del Govern és la del PSC, i als altres els toca fer de comparses.
Sembla lògic, des de l'òptica de Madrid, que es vulgui aplicar el "cafè per a tothom". Si volguéssim creure en la bona fe dels polítics (cosa realment difícil), podríem pensar que el Govern espanyol coincideix amb el Conseller Saura en la idea que si una proposta és bona per a uns, per què no aplicar-la per als altres. Al capdavall, el traspàs de Rodalies a Andalusia o a la Rioja, per exemple, no té per què afectar-nos negativament, a Catalunya. Però és evident que la motivació del Govern central no és aquesta: per iniciativa dels governs centrals, per inèrcia, no s'hagués ni tan sols proposat, des dels inicis, la descentralització que representava l'Espanya de les autonomies. Ja que la pressió dels nacionalistes els força a haver de fer concessions en aquest sentit, com a mínim, pensen ells, fer-ho d'una manera que sembli que no es fa cap reconeixement d'especificitat a ningú.
Sembla lògic recordar, com feia el portaveu del Govern català, que quan des de Catalunya es fa una proposta, a Madrid i a altres indrets de l'Estat posen el crit al cel, però després ho acaben aplicant a altres autonomies. La qual cosa posa en evidència la seva mesquinesa i deshonestedat política. Ara bé, em sembla propi d'una rabieta infantil exclamar-se des d'aquí dient que el traspàs de Rodalies era quelcom que havia de ser per a nosaltres i prou. Si el que volem és diferenciar-nos, en base a la nostra realitat nacional, no podem esperar que ens facin aquesta diferenciació des de Madrid, sinó que ens l'hem de fer nosaltres. Com es diu en la ponència de la Conferència Nacional d'Esquerra hem de crear els nostres espais de sobirania i les nostres estructures d'Estat. El repte no és evitar que a la Rioja tinguin o no un servei de Rodalies traspassat, sinó que la gestió que nosaltres fem d'aquest traspàs a Catalunya vagi en la direcció de crear unes estructures pròpies. I algú podria demanar-se, per exemple, quines estructures d'Estat s'han creat des del Govern de la Generalitat en els darrers anys. O és que ens hem limitat a anar gestionant les competències traspassades?