Pàgines

dimecres, 19 de setembre del 2012

Entre la demència i la imbecil•litat dels espanyols

L’actuació del Govern espanyol, a part de ser una política econòmica nefasta per al país, és d’un cinisme patològic. No es tracta només que s’hagi passat vuit mesos prenent mesures improvisades, sovint contradictòries, reformant les pròpies reformes, sense cap criteri objectiu i menys d’interès per a la població, sense tenir cap visió global i definitiva de la situació, sinó que per postres actuen donant per descomptat que els ciutadans de l’Estat es troben entre la demència i la imbecil·litat.

No en tenen prou amb prendre mesures que saben que portaran més empobriment, més misèria i pèrdua de benestar dels ciutadans, tot en benefici dels grans poders econòmics al servei dels quals treballen, sinó que a més tenen el cinisme de dir-nos que ho fan per al bé del país. La vicepresidenta del Govern espanyol deia que procurarien no traslladar al consumidor l’enèsima pujada elèctrica, però tot seguit el mateix Govern crea nous impostos sobre l’energia que sap que carregaran directament sobre els consumidors. Deuen pensar que l’estat d’atordiment dels ciutadans no els farà veure que es basen sempre en l’engany i en la mentida. En aquest cas, però, les noves pujades de l’electricitat es basen en un altre engany, que millor li escauria el nom de frau, perpetrat en l’època d’Aznar. Aleshores es va fer una valoració, falsejada i inflada expressament, del que podia representar el cost de la producció de l’electricitat de manera que el Govern es comprometia a finançar la part que no es repercutia en els consumidors: era l’anomenat dèficit tarifari.

Conscients de la trampa, les companyies ja acceptaven que aquest dèficit es computés com a deute pendent, perquè els beneficis que obtenien ja assolien xifres astronòmiques. Ara, el Govern del Partit Popular, per a satisfer la voracitat dels seus amics i companys de partit que acostumen a ser a les cúpules d’aquestes empreses, van accelerant els increments de la tarifa dels consumidors per tal que l’estafa vagi totalment a compte seu. Deuen preparar el camí, perquè quan pleguin del Govern els donin també a ells una cadira ben remunerada en algun d’aquests Consells d’Administració.