Pàgines

divendres, 5 de novembre del 2010

Futur negre per als Rajoy, pitjor per als Zapatero

Sempre s’havia tingut com una mena de tabú, intocable, la qüestió dels cognoms. Per als buròcrates hispànics la por ja hi era a qualsevol mena de canvi pel que fa al nom, com si, un cop fet el registre del nounat, nom i cognom fossin quelcom inalterable, etern. Està clar que en el seu cas hi havia la por afegida, o primordial, a què el canvi tingués una voluntat normalitzadora des del punt de vista de la llengua. La catalanització del nom va ser relativament fàcil, perquè era evident que es tractava d’una imposició flagrant; d’aquelles que els espanyols després tenen la barra de negar. Però, pel que fa als cognoms, la cosa ja és diferent. Des del 1999 la llei permet canviar l’ordre dels cognoms així com canviar-lo si hom en pot justificar les causes; i aquí hi poden entrar raons de llengua, un cognom amb més tradició catalana o una simple correcció de la grafia original, o raons d’estètica donat que hi ha cognoms que poden tenir connotacions pejoratives.

La proposta de modificació del Codi Civil, pel que fa al registre dels cognoms, és, si més no, curiosa. Probablement, els canvis que s’hi volen introduir vénen motivats per un excés de zel a l’hora de trencar amb qualsevol discriminació sexista. Amb el sistema actual, que lògicament es podria simplificar per fer-lo més àgil, es garanteix la pervivència de tots els cognoms, excepte aquells que poden ser malsonants, així com es possibilita la correcció d’aquells altres que evidentment han sofert deformacions a mans de buròcrates displicents. I en tot cas, els canvis són l’excepció. La nova proposta introdueix, d’una banda, que l’elecció del cognom sigui una norma i, de l’altra, que intervingui l’ordre alfabètic quan no es digui el contrari o quan no hi hagi acord entre la parella. De manera que hi haurà molts més canvis de cognoms, amb l’enrenou que això pot suposar per als qui estem acostumats a associar una família amb uns cognoms, i el procés de desaparició d’alguns cognoms també es pot accelerar.

Però el més sorprenent del cas és la introducció de la prevalença de l’ordre alfabètic. Si s’aprova tal com se’ns ha dit, voldrà dir que es produirà una tendència a proliferar els cognoms que comencen per les primeres lletres en detriment d’aquells que comencen per les darreres. Amb el temps, hi haurà molts més Àlvarez o Costa que no pas Sànchez o Verdaguer. Als Rajoy tampoc se’ls augura un bon futur, però pitjor serà per als Zapatero.