Pàgines

dilluns, 28 de gener del 2013

El Banc d’Espanya contra l’economia de mercat

Teòricament, (quan es parla de l’Estat espanyol s’ha de matisar sempre amb aquest “teòricament”) a Espanya existeix una Comissió Nacional de la Competència que hauria de vetllar perquè realment funcioni la competència en el món empresarial com una de les bases de l’economia de mercat. Se suposa que, al contrari d’aquells règims d’economia planificada i controlada, en els països  anomenats occidentals els preus i el valor de les coses les acaba fixant el mercat a través de la llei d’oferta i demanda.

Ja ens podem imaginar, però, que si bé això pot funcionar força correctament en un mercat de bolets de temporada o en la majoria dels serveis quan es tracta de venda al detall, ja no és tan clar que funcioni igual quan es tracta d’unes poques grans empreses que es reparteixen el pastis del mercat per un determinat producte. Hi pot haver un petit marge perquè cada empresa promocioni els seus productes amb algun tipus d’incentiu per als consumidors, però ja ens podem imaginar que no seran tan dropos com per encetar una guerra entre ells a l’estil d’una subhasta a la baixa per tal de captar nous clients. De tant en tant, quan el pacte establert entre aquestes empreses que es reparteixen el monopoli és massa evident apareix, en el cas espanyol, la Comissió nacional de la Competència que fins i tot pot arribar a imposar sancions. No sé si en algun altre país sorprendria, però és evident que aquí no, si resultés que aquest frau a la competència s’incentivés amb publicitat inclosa des de les mateixes institucions de l’Estat.

És el que fa el Banc d’Espanya quan recomana (és el seu eufemisme per dir que imposa) que les diferents entitats financeres de l’Estat deixin de fer-se la competència intentant captar nous clients i, per tant, més dipòsits a base d’oferir majors tipus d’interès, regals o condicions massa avantatjoses. Ara no és moment (si és que ho ha estat mai) de procurar per l’interès dels ciutadans, sinó de garantir la solvència i el futur de la banca que no pot estar per foteses com aquestes de la lliure competència. I perquè no sigui massa evident que la banca es posa d’acord per a cometre aquest frau a la competència, el Banc d’Espanya ja els serveix de coartada.