Pàgines

dilluns, 27 d’agost del 2012

Una colla de cínics!

No hi estic pas d’acord, penso que ens prenen el pèl, que tot el tema de la crisi es podria enfocar d’una altra manera radicalment diferent, que no és just que els causants de la crisi ens ho vulguin fer pagar a les víctimes, que no hi ha dret que aprofitin l’ocasió que ells mateixos han creat per a destruir l’estat del benestar i les conquestes socials guanyades amb molt d’esforç... Però, suposant que haguéssim d’acceptar les tesis oficials, el mínim que podríem exigir és un mínim d’honestedat i que no se’ns en riguin a la cara.

En els darrers mesos, potser ja algun any, els diferents departament governamentals, siguin els ministeris de Madrid, sigui els Departaments de la Generalitat, han renunciat a fer polítiques pròpies per a posar-se al servei dels qui regeixen les finances públiques, que no són ni el Ministre ni el Conseller d’Economia. Com que, per als interessos de les grans corporacions empresarials (altrament dites “els mercats”) i en contra dels interessos de la ciutadania, convé aplicar mesures d’ajust i retallades que generaran més empobriment i per tant també menys ingressos públics, els responsables dels diferents Departaments i Ministeris han d’anar retallant els seus pressupostos. Aleshores, el desmantellament de l’estat del benestar representa reduir serveis i prestacions de tota mena. I com que no tenen l’honestedat suficient com per dir les coses pel seu nom, i ells mateixos són conscients de la injustícia que això representa, aleshores s’han d’inventar qualsevol excusa per fer veure que, més que retallar, el que fan és “racionalitzar”, “optimitzar”, “remodelar” o “reformar”.

Podem estar en total desacord polític per la manera d’afrontar la crisi, supeditant-ho tot al servei dels poderosos; podem argumentar, i amb prou experiències que així ho avalen, que totes aquestes mesures no fan sinó empitjorar la situació i portar-nos a la ruïna total; però el que és més indignant és aquesta manca de dignitat i d’honestedat personal dels polítics que pretenen justificar les seves agressions amb eufemismes absurds, amb mentides i enganys, i sobretot amb el cinisme de voler fer-nos creure que ho fan per a millorar l’eficiència de l’administració. Són una colla de cínics!