Pàgines

dijous, 9 de desembre del 2010

Els informes no vacunen contra l'odi

Com una alenada d’oxigen ha vingut el darrer informe PISA sobre el nivell d’aprenentatge dels nostres estudiants. En un ambient més aviat pessimista pel que fa als resultats de l’educació, de xifres alarmants de fracàs escolar i d’abandonament dels estudis, sempre és gratificant trobar una dada positiva. I en aquest cas es tracta de l’informe més prestigiós en aquest àmbit. Segons el darrer informe PISA, doncs, Catalunya hauria millorat notablement els seus resultats en relació a l’anterior informe del 2006, situant-se per sobre de la mitjana dels països de l’OCDE i per sobre també de la mitjana espanyola.

Tot i que aquests estudis sempre cal analitzar-los amb cautela, és simptomàtic que els alumnes catalans estiguin més ben situats que la majoria dels espanyols també pel que fa a la comprensió lectora. Segons l’argumentació dels partits nacionalistes més radicals, el PP i Ciutadan’s, el sistema educatiu de Catalunya amb la immersió lingüística és nociu per a l’aprenentatge; i tot i així, els alumnes catalans superen la mitjana espanyola. Hom pot imaginar què passaria si no s’apliqués aquest model. O potser el que no volen és justament que els alumnes catalans superin la mitjana espanyola i de l’OCDE. Mirat objectivament, el fet que els alumnes catalans, com els bascos o els gallecs, hagin d’incloure una altra llengua amb una dedicació mínima del 10% de l’horari escolar, que ha d’anar en detriment d’altres àrees, seria normal que es reflectís en els resultats finals.

Algú ja s’ha afanyat a dir que aquest informe PISA tira per terra els arguments dels qui estan en contra de la immersió lingüística. Però això només seria cert, si aquests arguments es basessin en una suposada hipòtesi de defensa dels interessos dels estudiants. Però en el seu posicionament no hi té res a veure. PP i Ciutadan’s odien profundament la llengua i la cultura catalanes, i les combaten per tots els mitjans; prefereixen el sistema valencià que està donant resultats molt per sota de la mitjana de l’OCDE i que incompleix descaradament el propi Estatut. Qualsevol cosa que vagi en contra de la llengua catalana, encara que sigui en perjudici dels estudiants, sigui quina sigui la seva llengua d’origen. Ni aquest informe ni cap altre no farà conviar la seva actitud visceral d'odi contra el país.